Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bytebier

Kloosterstraat 42

9120 Beveren

Hoofdapotheker: Frank Bytebier

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0462 499 661

Machtigingsnummer APB: 460305

Telefoonnummer: 03 775 70 01

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.